Skaparglöd

av tullan gunér

Fantasi eller verklighet? Spelar ingen roll. Det räcker att minnen väcks till liv och att vi upptäcker att allt kan vara annorlunda. Världen ser inte alltid ut som vi tänkt oss. Det kan också räcka långt med ett glädjens budskap eller att möta en berättarglädje och en skaparglöd. I konstens värld finns inget rätt eller fel. Allt är möjligt.

Det är så vi möter konstnären Signar N Bengtson. Han är konstnären som har mycket att berätta från alla sina resor, och som med glimt i ögat och med mycket kärlek skildrar världen omkring sig. I denna hans värld finns mycket båtar, drömlika, färgfyllda, luftburna och sällsamma farkoster från världens alla hörn. Där finns också väl dokumenterade träbåtar, jaktkanoter och blekingsekor, som vittnar om konstnärens vida kunskap om det flytande blekingska kulturarvet. Men sakligheten blandas med drömmar och fantasifulla figurer, blåklädda sjömän, nakna rosa damer, även påklädda sådana, resta åror, bolmande ångbåtsrökar, bevingade tjurar, fräsande drakar, bilar, katter och grisar om vartannat, alla till synes beslutsamt och hoppfullt på väg mot en horisont och en framtid någonstans. Konstnärens iver, glöd och humor går inte ta miste på.

Men vad driver människan att skapa? Det är frågan som alltid dyker upp, såväl inför förbryllande verk av våra samtida konstnärer som inför egenartade bygdemålares verk. Människan har i begynnelsen betvingat naturen, skiljt ut sig från djuren och med hjälp av tillgängligt material tillverkat och skapat, vad man behövt. Till nytta, ja visst. Men redan från början var det mer än så. Begrepp vi förknippar med skapande är skönhet, kraft och skicklighet. Lust och längtan. Även andlighet och magi.

Konst och skapande kan aldrig ses isolerade från samhället i övrigt. Allt skapande är ett uttryck för sin tid och har tillkommit i ett sammanhang.

Hur ser drivkraften ut hos konstnären Signar N Bengtson? Han tycks omvandla allt han har omkring sig till bild, och han har tveklöst en inneboende lust att skapa, en slags ”ritklåda”. Inspirationen kommer inte från andra bilder eller från andra konstnärers verk, som brukligt är, utan direkt från naturupplevelser. Han finner glädje i form, hur skrov och skrovformer kan användas i skulpturer. Pojken Signar ritar granar i mängd på papperspåsar, och som vuxen fångas han av svarta snipor, svindlande stup och ”blåkråkornas illblå gnistor”och gläds omåttligt när han hittar en tub med sällsamt blått.

Signar N Bengtson betvingar naturen och ritar, målar och skulpterar som han har lust. Han är en av våra samtida, som tar ut svängarna i färg och form. Men han har också någonting gemensamt med de egensinniga tidlösa bygdemålarna, ”äktnaiverna”, som målar för eget nöjes skull och är fyllda med berättarlust blandat med burleskeri, romantik och poesi. De skildrar gärna en svunnen verklighet, struntar i perspektiv, fyller hela bildytan och förmedlar ljusa glada berättelser. Det svåra är glömt. Ja, så möter vi konstnären Signar N Bengtson, minnets och hjärtats målare, skulptören som tar vid där folkkonsten upphör.

Signar N Bengtson hämtar sina motiv från en värld han känner väl. Han kan sina båtar. Med skärpa och svärta tecknar han blekingska bruksbåtar, sjöbodar och väder, gärna oväder. Här tränger verkligheten på, och konstnären tar sin uppgift som dokumentalist. Det vindpinade virket, seglen och tågen är exakt återgivna.

Bland motiven finns även kaskader av prunkande blommor och praktfulla citroner. Vallmon och citronerna är inte fantasi, de finns där verkligen. Men här är det prakten, färgen, ljuset och doften som fångas i bilden. Formen förstärkt med färgkontraster och konturer i svart, en penselskrift som är ett Signar N Bengtsons signum. I naturen flyger bladen omkring och vindsuset fångas. Solljuset ger färgstänk och månen speglas i blanka vatten. Allt är upplevt. Små teckningar dyker också upp lite varstans i bild, skapar lite oreda och bus.

Hus och stadsmiljöer tycks vid första anblick mest vara fantasi, men visar vid närmare betraktande en blandning av arkitektonisk exakthet och påhitt, en slags huskarikatyrer i glada färger och i ren skala. Verkligheten spelar oss ett spratt. Vi känner kanske igen oss, men allt lutar och leker, exempelvis den lilla stadsbilden från Karlskrona med Grevagården och Fredrikskyrkan sett från Borgmästarfjärden, vars vatten också är en stor vajande svensk sommarflagga, hissad på tecknad, riggad blekingseka. Vidare affischen till BO 93, bomässan 1993 på Stumholmen, ger oss ett färgglatt koncentrat av världsarvsstadens arkitektur. Vi kan här upptäcka Kungshall, slup- och barkasskjulet, flyghangaren, fyren, liksom Bastion Aurora och med lite fantasi även länsresidenset. I hamnbilder från Karlshamn kan man heller inte ta miste på oljefabrik och kastell, eller Gustav Adolf kyrkas välkända profil.

I offentlig miljö möter vi ett flertal verk i större format av Signar N Bengtson, såväl skulpturer som målningar. I Netports lokaler i Karlshamn kan vi följa hela hamninloppet i en färgstark och solig panoramabild med fartyg, lyftkranar, fabriker, magasin och hus längs en ca 15 m vägg i vinkel. Med breda penseldrag delas himlen upp i stora fält som skapar en rytm i berättelsen om staden vid vattnet. Husen är flyhänt tecknade med lätt tunn pensel, sammanflätade i ett slags mönster. Här ser vi exempel på det bengtsonska myllret av tecknade hus och figurer, mer eller mindre synliga, blandat med stora fält i rena färger, som ofta bryter motivet. Än djärvare är skärmväggen i biblioteket på Marinmuseum; en fri komposition med klara färger, en dominant blå form mot vit botten och en uppsjö av fartygsbilder från olika tider. Väggen är krönt med små träfigurer som överraskande inslag, mest sjömän.

Så till sist alla dessa skulpturer, rikt målade båtar skurna i trä, luftburna farkoster, med djupa utdragna skrov, som konstnären fyller med allsköns blandning av hus, djur och människor. ”Votivskepp för blekingskt kyrkorum”var det första av detta slag jag stötte på. En slags Noaks ark med kossor och blåklädda män.

Kanske är detta kärnan i Signar N Bengtsons konstnärskap? Han samlar hela världen i sin ark, missar inte att ta med humor och glädje, siktar mot horisont och okänd framtid. Och alla är vi inbjudna att följa med på denna livets seglats.

Karlskrona i oktober 2011

Tullan Gunér

Foto: Hans peter Bloom
Foto: Hans peter Bloom
Foto: Hans peter Bloom
Foto: Hans peter Bloom
Foto: Arkiv