Signars påhitt
Läs Signars blogg här!
.."Bengtson sprider gärna korta, kärnfulla
visdomsord omkring sig – egna eller andras.
Ett välkänt sådant lyder:
"I begränsningen visar sig mästaren".
Frågan är, om något valspråk passar sämre in på honom själv än just detta! Skulle man leta efter ett nyckelord för hans eget konstnärskap måste det bli av rakt motsatt innebörd:
Den obegränsade skaparlusten –
i material, former, uttryck".
.........................................Lars Leander
Foto: Hans peter Bloom