Ateljé och bostad:
Södra Fogdelyckegatan 48
374 36 Karlshamn
Tel: 0454 - 171 78

signar.bengtson@gmail.com